M A L I J A agentura s.r.o.

Vaše spokojenost je naším cílem

MALIHA agentura  s.r.o.

pomáháme lidem šetřit peníze
všichni zdražují - my tlačíme ceny dolů

Vyhledávání

Pojištění osob

Pojištění života a zdraví

Život a zdraví jsou bezesporu nejcennější hodnoty v našem životě. Přesto řada občanů stále nedoceňuje význam kvalitního zabezpečení pro případ úrazu, nemoci, či situace, kdy dojde ke ztrátě dosavadních příjmů rodiny. Myslet je třeba i na situace, kdy bude nutné vynaložit nečekané náklady na léčení a zajištění běžných životních potřeb. Daňové zvýhodnění pro životní pojištění se spořící složkou je jasným signálem státu, že na penzi si máme především spořit sami a životní pojištění je vhodným komplexním produktem, který nám pomůže tohoto cíle dosáhnout. Zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám nastavit pojištění podle Vašich potřeb.

 

životní pojištění

Základním principem životního pojištění je finanční zajištění rodiny či blízkých osob pro případ předčasného odchodu ze života. Proto je nutné, aby pojistná částka pro případ smrti byla nastavena dostatečně vysoko a mohla tak spolehlivě pokrýt případné závazky, např. splacení hypotéky, vzdělání dětí apod.

Druhou významnou složkou životního pojištění je dnes spoření, resp. investování za účelem vytvoření finanční rezervy. Tuto složku životního pojištění, která tvoří rezervu pro období penze, dnes výrazně podporuje stát formou daňových úlev a to jak při individuální platbě pojištění, tak u příspěvku zaměstnavatele.

Pomůžeme Vám vybrat důvěryhodnou pojišťovnu i moderní a flexibilní pojistku, kterou můžete průběžně měnit tak, jak se bude měnit Vaše životní situace.

úrazové pojištění

Úrazy jsou dnes bohužel neodmyslitelnou součástí našeho uspěchaného životního stylu a ohrožuji děti i dospělé. Dopravujeme se autem, na motocyklu nebo na kole, aktivně trávíme čas při sportu. Nebezpečné mohou být i běžné činnosti v kuchyni či koupelně, k úrazům dochází i v zaměstnání.

Kvalitní úrazové pojištění by mělo být standardem pro každého, protože chvilka nepozornosti či nešťastná náhoda může změnit celý náš život. Úrazové pojištění je nejčastěji složeno ze tří základních částí:

  • Pojištění pro případ smrti úrazem - za nízké pojistné lze navýšit plnění z životního pojištění
  • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu – tato složka má největší význam, měla by být dostatečně vysoká, obvykle se dnes uzavírá s tzv. progresivním plněním, kdy při vyšším stupni trvalých následků je i mnohem vyšší plnění pojišťovny
  • Pojištění denního odškodného nebo doby léčení – díky moderní medicíně se dnes velkou část úrazů podaří vyléčit bez výrazných následků. Léčení však trvá často velmi dlouho a proto je nutné pokrýt ztrátu příjmů během tohoto období.

 

zdravotní pojištění

Zdraví je naše nejcennější věc, na tom se jistě všichni shodneme. V dnešní době však závažnější onemocnění představuje celou řadu nákladů a plateb, které veřejné zdravotní pojištění nemůže pokrýt. Proto existuje několik druhů zdravotního pojištění, které nám pomůže překlenout obtížné období a získanými prostředky si můžeme výrazně zvýšit kvalitu léčby i následné rehabilitace.

Základem je pojištění pro případ diagnózy závažného onemocnění (rakovina, infarkt atd.). Pojištění hospitalizace zajišťuje úhradu poplatků v nemocnici, nadstandardní pokoj či náklady na dojíždění příbuzných. Pojištění zdravotní asistence vám pak pomůže zajistit přednostní přístup k vybraným specialistům i zajímavou preventivní péči.

pojištění nemocenské

Nemocenská, neboli náhrada příjmu po dobu pracovní neschopnosti je dnes díky úsporným opatřením státu výrazně nižší než dříve. Výpadek příjmu je zejména při delší nemoci a u vyššího příjmu velmi výrazný a pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti jej dokáže nahradit Pro osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci) není státní pojištění nemocenské povinné jako u zaměstnanců a proto si mohou vybrat jako alternativu pojištění soukromé a získat tak mnohem vyšší denní náhradu.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění se pro většinu z nás stalo již automatickou součástí každé dovolené nebo delší zahraniční cesty. Stále však podceňujeme potřebu cestovního pojištění při kratších cestách do blízkých zemí a např. na Slovensko, kde se však již platí i za zásah horské služby.

Cestovní pojištění je obvykle složeno z několika různých pojistných produktů. Zdaleka ne všechny pojistky jsou však stejné a nelze je posuzovat jen podle ceny. U základního krytí pojištění léčebných výloh by si měli dát velký pozor ti, kdo trpí již před cestou nějakou chorobou. V určitých případech by mohla pojišťovna dokonce plnění odmítnout. Stejné je to při aktivní sportovní činnost a provozování adrenalinových sportů či zábav. Rozdíly bývají také v asistenčních službách, pojištění odpovědnosti, zavazadel atd.

Doporučujeme vám proto kontaktovat nás dostatečně dlouho před cestou a poradit se o vhodném pojištění pro vaši cestu. Cenově výhodným řešením pak může být celoroční pojistka po celou rodinu, která vás zbaví starostí před každou cestou.

Pojištění odpovědnosti

V běžném životě se stane řada situací, kdy někomu jinému můžete svojí nepozorností, či nedbalostí způsobit škodu. Škoda jinému však může vzniknout i bez vaší přímé účasti a přesto vám vzniká odpovědnost takovou škodu uhradit. Větev ze stromu na vašem pozemku, prasklá hadice od pračky, spadlá taška z vaší střechy nebo váš pes pod koly auta, mohou být příčinou vzniku škody ve stovkách tisíc i milionech korun.

Pojištění odpovědnosti za škodu vám zajistí ochranu před takovými nároky a to včetně nákladů na právní obhajobu v případném soudním řízení. Pojištění odpovědnosti bývá zpravidla sjednáváno společně s pojištěním nemovitosti či domácnosti, některé druhy pojištění je však třeba uzavřít samostatně.

odpovědnost z domácnosti

Odpovědnost z provozu domácnosti je základním druhem pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Vztahuje se obvykle na všechny osoby žijící ve společné domácnosti a pokrývá nejčastější situace, z nichž vám může vzniknout odpovědnost za způsobenou škodu.  Neopatrná jízda vašich dětí na kole či vaše nepozornost a následná srážka s lyžařem na sjezdovce v Rakousku mohou být příčinou značné škody na zdraví jiných osob. Proto je třeba volit dostatečně vysoké limity pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu z běžného života se obvykle sjednává současně s pojištěním vybavení domácnosti.

odpovědnost z nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti potřebujete v případě, že vlastníte jakoukoli nemovitost, tedy nejen dům, ale třeba jen chatu nebo jen parcelu. Vlastník nemovitosti totiž často odpovídá za škodu, kterou utrpí někdo jiný v souvislosti s touto nemovitostí.

Nejčastěji se toto pojištění sjednává jako součást pojištění nemovitosti, obvykle ale na poměrně nízké částky. Doporučujeme vám proto prověřit, zda se vaše současné pojištění odpovědnosti vztahuje i na škody tohoto typu a zda je limit dostatečný. Starší pojistky bývají uzavřeny na velmi nízké částky a soudy v dnešní době přiznávají poškozeným mnohem vyšší odškodnění než dříve.

odpovědnost vůči zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli bývá hovorově označováno jako tzv. „pojistka na blbost“.  Patří však mezi často sjednávaná pojištění u zaměstnanců, protože je může významně uchránit před často dosti vysokou náhradou škody, která vznikne jejich zaviněním zaměstnavateli.  Podle současných předpisů odpovídá zaměstnanec za škodu až do výše 4,5 násobku průměrného platu.

Velmi často si toto pojištění uzavírají řidiči firemních aut, skladníci či jiné profese, které mohou snadno způsobit škodu na věci. Užitečné je toto pojištění ale i pro kancelářské profese, kde může vzniknout finanční škoda, např., při špatném výpočtu daňové povinnosti, chybně zadané objednávce apod.  Pojištění lze sjednat i pro pracovníky veřejné a státní správy.

Podmínky pojišťoven se u tohoto pojištění často mění, hlavně kvůli značnému množství škod. Velmi rozdílné jsou ceny pojištění a také spoluúčasti.

odpovědnost z provozu plavidla

Stejně jako je na silnici povinné ručení, existuje i na vodě odpovědnost za škody způsobené provozem plavidla. Pojištění není povinné, ale rozhodně se vyplatí. Máte-li motorový člun, vodní skútr či plachetnici podléhající evidenci státní plavební dráhy, je třeba uzavřít zvláštní připojištění nebo samostatnou pojistku.Škoda způsobená malým plavidlem, či třeba windsurfingem se zahrnuje do pojištění obecné odpovědnosti z provozu domácnosti